Ik abonneer op de nieuwsbrief:

 
Welkom bij SmartDrive

SmartDrive is een op internet gebaseerde portaal dienst, gespecializeerd in het verzamelen, analyseren, interpreteren en publiceren van rijgedrag.

Deze SmartDrive portaal dienst geeft je de mogelijkheid informatie op te halen betreffende je eigen rijgedrag. Dergelijke informatie over rijgedrag is verzameld als een gevolg van je expliciet akkoord hierrond, is verwerkt in een veilige en onbereikbare omgeving en is nu voor je beschikbaar via je persoonlijke en unieke toegangscode met geheim paswoord. Dank zij een dergelijke aanpak, is SmartDrive bij machte rijgedrag te analyseren op een anonieme wijze.

SmartDrive kent noch de identiteit van de bestuurder, noch de identiteit van de wagen die de gegevens aanlevert en waaruit een rijgedrags-analyse wordt afgeleid. SmartDrive ontvangt enkel gegevens met een unieke onherkenbare sleutel, zodat het voor SmartDrive niet mogelijk is hieraan een persoon of een voertuig te verbinden.

Het is enkel de inschrijver op de diensten van SmartDrive die de verbinding kan maken tussen een analyse van rijgedrag en hem/haar-zelf via een veilige, private en unieke gebruikersindentificatie met bijhorend individueel paswoord.

 

! Vooraleer in te loggen op SmartDrive....

De gegevens die u in uw rapport ziet, zijn nog niet definitief. Ze zijn enkel een momentopname van uw rijgedrag. Bovendien worden de metingen tijdens deze testfase nog verfijnd op basis van de gegevens die over alle SmartDrive gebruikers verzameld worden.

Het is dus pas na enkele maanden gebruik dat u een juist beeld krijgt, betrouwbaar vertaald naar een groen, oranje of rood licht.

Het belang van goed rijgedrag:
Jaarlijks zijn er nog altijd vele verkeersdoden en verkeersslachtoffers. Hoewel het aantal verkeersdoden in de afgelopen jaren gedaald is, blijft ieder slachtoffer er één teveel. Ondanks alle verbeteringen aan voertuigen en infrastructuur en de weg, blijft het toch vooral de bestuurder die beslissend is.

Bestuurders ervaren het eigen rijgedrag meestal als goed. Toch vindt een meerderheid van de weggebruikers dat "anderen" agressief rijden. Kennelijk is het zelfbeeld niet altijd juist.

Door het terugkoppelen van het werkelijke rijgedrag gaat de bestuurder beter inzicht krijgen in zijn dagelijkse realiteit. Ook zullen bestuurders bewuster omgaan met de keuze om wel of niet met de auto te gaan rijden als er voor een rit goede alternatieven zijn.

Uit onderzoeken blijkt dat dit een sterk effect heeft op verkeersveiligheid. Die verbetering vertaalt zich niet alleen in minder ongevallen, maar ook in minder brandstofverbruik en CO2 uitstoot, lagere onderhoudskosten, hogere restwaarde, minder schadegevallen en tenslotte, een verzekeringspremie welke U laat deelnemen in de besparingen van een correct rijgedrag.